เกี่ยวกับเรา

Khun Patom’s extensive knowledge of the hospitality and hotel sector is based on years of direct experience. He and his team are uniquely qualified to help in the delivery of your vision for your investment and property.

พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ ดำเนินการในประเทศไทย โดยให้บริการด้านการบริหารจัดการโรงแรม และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจโรงแรม นอกเหนือไปจากงานบริการให้คำปรึกษาและการบริหารจัดการสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทในทุกขนาดแล้ว พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ ยังให้บริการด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บริการด้านตัวแทนและนายหน้า และบริการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แก่เจ้าของและนักลงทุน

ด้วยการดำเนินการในฐานะบริษัทเอกชนซึ่งมีความเป็นเอกเทศ ทำให้ พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ มีความคล่องตัว และยืดหยุ่น ในการให้บริการ ด้วยการคิดนอกกรอบ และภายนอกโครงสร้างอันบังคับ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในหลายๆ องค์กร ทำให้เราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนความท้าทายที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละโครงการ ซึ่งต้องการคำตอบและทางออกของธุรกิจที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไป

สิ่งที่ทำให้ พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ เป็นหุ้นส่วนอันดับหนึ่งซึ่งได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโรงแรมและนักลงทุน คือความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เชิงลึก ในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาและเป็นผู้นำในการจัดการโครงการพัฒนาโรงแรม ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก คุณในฐานะลูกค้า จะได้รับการชี้แนะแนวทางในทุกช่วงและทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน ไปจนถึงขั้นตอนการก่อสร้างและการบริหารจัดการโรงแรม เพื่อขับเคลื่อนผลประกอบการของโรงแรม และสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้การลงทุนของคุณ

คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร (ทอม)

“ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในสายธุรกิจการบริการ การท่องเที่ยว และโรงแรม ผมได้ก่อตั้ง บริษัท พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาอย่างรอบด้าน ในการพัฒนาการลงทุนและสินทรัพย์ ในธุรกิจโรงแรมในไทย แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นประเภทบุคคล หรือบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด ผ่านการพัฒนา การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการค้นหาโอกาสใหม่ๆ”

หลังจากจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร หรือคุณทอม ได้เข้าสู่วงการธุรกิจในประเทศไทย ด้วยหลักการและวิธีคิดแบบสากล โดยไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญ และคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบอันสำคัญ ที่ทำให้ พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับการลงทุน ปรับปรุงกระแสเงินสด และสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ให้กับธุรกิจ