โครงการที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเจ้าของกิจการ คือสิ่งที่พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ ให้ความสำคัญเป็นอันดับ และในฐานะบริษัทตัวแทนของเจ้าของ เราจะติดต่อโดยตรงและทำงานกับบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารจัดการโรงแรม หรือทีมงานที่อยู่หน้างาน เพื่อดูแลและจัดการปัญหาต่างๆ ในทุกช่วงของการดำเนินงาน โดยหน้าที่ของเราคือ
• ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
• สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้องค์กร (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
• ประสานงานการออกแบบ (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
ซ่อมแซม และปรับปรุงสภาพ (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

งานปฏิบัติการและการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จนั้น มีปัจจัยสำคัญมาจากการบริหารจัดการเชิงรุก พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ จะทำหน้าที่กำกับและดูแลการดำเนินงานในหลายๆ ด้าน ในแต่ละวัน อาทิ การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าห้องพัก ตรวจสอบต้นทุนด้านปฏิบัติการ บัญชีเงินเดือนพนักงาน ความพึงพอใจของแขกผู้เข้าพัก นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกำกับและตรวจสอบความถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดภายใต้ชื่อการค้าและสิทธิในการดำเนินธุรกิจ การฝึกอบรม การซ่อมบำรุง และการดูแลความปลอดภัย

นอกจากนี้ พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ จะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ระหว่างลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ตัวลูกค้าเอง หรือฝ่ายเจ้าของ ตัวโรงแรม และในส่วนของชุมชน เพื่อติดต่อประสานในเรื่องของ การพัฒนา การซื้อหาเพื่อครอบครองที่ดิน และการบริหารจัดการการลงทุนในกิจการโรงแรมของคุณ เราเปรียบเสมือนท่อลำเลียง และสะพานเชื่อม ระหว่างฝ่ายเจ้าของ และฝ่ายปฏิบัติการ ในทุกช่วง ทุกตอน ของการพัฒนาและดำเนินการ

เรามีความเข้าใจ คาดการณ์ และดำเนินการเพื่อส่งผลและสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อที่จะสร้างรายได้สูงสุดให้กับธุรกิจ ตามทิศทางและแนวโน้มของตลาด และโอกาสในการสร้างผลตอบแทน เรามุ่งเน้นการขายห้องพักที่ใช่ ให้กับลูกค้าที่ต้องการ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อผลักดันและยกระดับอัตราเฉลี่ยของรายได้ต่อจำนวนห้องพักที่มีไว้จำหน่ายให้ได้สูงสุด

ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้โรงแรมที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว หรืองานซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพ พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ จะนำพาโครงการของคุณ จากจุดเริ่มต้นของความคิด สู่ความเป็นรูปธรรม จนกระทั่งโครงการผลิดอก ออกผล โดยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณและกรอบเวลาที่กำหนด