โครงการใหม่

พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ คือผู้นำในด้านการให้คำปรึกษาและด้านการบริหารจัดการโรงแรม เราให้คำปรึกษาโดยมีความเป็นอิสระและเป็นกลางอย่างมืออาชีพ แก่เจ้าของโรงแรมและนักลงทุนสำหรับโครงการใหม่ ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
•  ประเมินพื้นที่โครงการเบื้องต้น
•  ประสานงานด้านการเงิน
•  เจรจาและต่อรองด้านสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อการค้า หรือการบริหารจัดการ
•  ให้คำปรึกษาและบริการด้านเทคนิค
•  ให้คำปรึกษาและการเตรียมการก่อนเปิดดำเนินกิจการ
•  การบริหารจัดการโครงการ