การบริการ

พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ ให้บริการในหลายด้าน นับตั้งแต่การให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนา และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับสินทรัพย์หรือธุรกิจ ไปจนถึงการวิเคราะห์งานปฏิบัติการเชิงลึก ตลอดจนการจัดการโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงสินทรัพย์ โดยมีเป้าหมายหลักในการบรรลุถึงผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน

หัวใจหลักของการให้คำปรึกษาของ พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ คือการดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าซึ่งเป็นนักลงทุน เจ้าของโครงการ และผู้ดำเนินกิจการและปฏิบัติการ โดยใช้ความรู้ในพื้นที่ ผนวกกับประสบการณ์ในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลตอบแทนจากการลงทุนของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองข้อตกลงกับทางเจ้าของแบรนด์และผู้ดำเนินการในด้านงานปฏิบัติการของโรงแรม การติดต่อประสานด้านงานซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพ งานพัฒนาโครงการ ไปจนถึงการขับเคลื่อนผลงานในส่วนของงานปฏิบัติการ สิ่งที่เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญก็คือผลลัพธ์ การรักษาผลประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าให้แก่การลงทุนของลูกค้า

สิ่งที่เราแตกต่างจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ ในธุรกิจโรงแรม บริการ และ การท่องเที่ยว โดยทั่วไปคือ ที่พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร ในฐานะกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้กำกับและดูแลในทุกสัญญาธุรกรรม อย่างใกล้ชิดด้วยตัวเอง ด้วยคุณลักษณะและภาวะผู้นำที่เน้นความเป็นกลยุทธ ไม่ใช้แนวทางแก้ปัญหาและหาทางออกแบบสูตรสำเร็จ จึงทำให้ พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ สามารถมอบคำตอบและทางเลือกที่เหมาะสม และตอบโจทย์ลูกค้าได้ ทั้งในเชิงธุรกิจ และสร้างคุณค่าในเชิงพาณิชย์ให้แก่โรงแรมของคุณ