ทำไมต้อง พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้

พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ ก่อตั้งโดยคุณปฐม ศิริวัฒนประยูร หรือคุณทอม โดยมีวัตถุประสงเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาด จากจุดเริ่มต้น จนถึงบัดนี้ คุณทอมเชื่อมั่นว่า ยังมีโอกาสสำหรับการเติบโตและพัฒนาของภาคธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย และจากการที่ได้รับการติดต่อทาบทามในหลายๆ โอกาส จากเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ท ตลอดจนนักลงทุนหลายๆ ท่าน ที่ต้องการความรู้และความช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อช่วยให้โครงการบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ จึงถือกำเนิดขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ที่แจ่มชัด นั่นก็คือการเสนอบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ ด้วยการนำเสนอความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติและในระดับท้องถิ่น ที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ณ ปัจจุบัน

บริษัท พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ จำกัด คือบริษัทที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการและพัฒนาอสังหาโรงแรม ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกด้านของธุรกิจโรงแรมในไทย นอกเหนือไปจากบริการดังกล่าว พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ ยังให้บริการด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจภายใต้ชื่อการค้า (branding) การศึกษาความเป็นไปได้ การเป็นตัวแทนหรือนายหน้า และการพัฒนาบริการต่างๆ สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ของไทยหรือเชนโรงแรมต่างชาติ และ สำหรับเจ้าของหรือนักลงทุน

พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ เปลี่ยนวิสัยทัศน์และแผนงานให้กลายเป็นจริงสำหรับนักลงทุน เรามีความเชื่อว่าเจ้าของและนักลงทุนที่คิดและไตร่ตรองอย่างรอบคอบถึงการจะนำเงินมาลงทุนในแต่ละโครงการบนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่ง จะต้องพัฒนาแผนแม่บท (masterplan) ในการพัฒนาอสังหาโรงแรม ตั้งแต่ก่อนเปิดจนกระทั่งเปิดดำเนินการ แผนงานที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่คร่ำหวอด สร้างฐานรากที่มั่นคงให้แก่การลงทุนในอนาคต และเป็นเครื่องมือนำทางในการขับเคลื่อนธุรกิจและการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ ท่ามกลางกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกรากของตลาดที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่

บริการต่างๆ ของพีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานในช่วงต่างๆ ของโครงการตั้งแต่ต้นจนปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ การจัดหา-จัดจ้าง และการวางแผน ไปจนถึงขั้นตอนของการดำเนินการและปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และการดำเนินกิจการและให้บริการภายหลังโรงแรมหลังเปิด

ให้ พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ในการเริ่มต้นศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินความต้องการและศักยภาพของตลาดในพื้นที่ สิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลงทุนในพื้นที่ใหม่ๆ หรือการตัดสินใจในการขยายธุรกิจ และการเติบโต การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินและการตลาดของเราได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าสูงสุด ในการช่วยประเมินโอกาสทางธุรกิจและการค้าในอนาคต

การคัดคัดเลือกชื่อการค้า หรือ ตราโรงแรม (Branding) คือปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จของหลายๆ โครงการ ซึ่งพีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ สามารถสร้างคุณค่าให้กับเจ้าของโครงการและเจ้าของเงินทุนได้เป็นอย่างดีในขั้นตอนนี้ ด้วยการมีส่วนในการวางแผนและการกำหนดความต้องการของตลาดที่มีต่อโรงแรม ช่วยประเมินภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และตำแหน่งทางการตลาด ตลอดจนมุมมองและความคิดของผู้บริโภคที่มีต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้าของโรงแรมที่พิจารณาคัดเลือก เพื่อช่วยในการกำหนดความเหมาะสมของแบรนด์ และโอกาสทางการตลาด รวมไปจนถึงการเจรจาต่อรองกับแบรนด์ต่างๆ ทั่วโลก

พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ มีความเชี่ยวชาญด้านการติดต่อประสานงานในส่วนของการออกแบบ และการให้คำปรึกษาด้านการเตรียมงานก่อนเปิดโครงการ ทั้งสองปัจจัยมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินกิจการของธุรกิจโรงแรม การออกแบบโรงแรมที่ดีต้องผสมผสานความลงตัวระหว่างความงาม รูปแบบ และการใช้งาน และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับการลงทุน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสบการณ์ ทั้งระหว่างขั้นตอนการออกแบบและระหว่างการก่อสร้าง โดยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาปนิก มัณฑนากร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการทั้งหมดจะสำเร็จและส่งมอบได้ตรงตามเวลาและงบประมาณที่กำหนด ซึ่งทั้งหมดนี้ คือแก่นกลางของการให้บริการที่เรามอบให้เจ้าของและนักลงทุนของโครงการ

พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ ให้ความสำคัญต่อการวางแผนงานก่อนเปิดโครงการอย่างรอบคอบและมีโครงสร้าง ซึ่งมีความเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการ เพื่อให้การเปิดดำเนินกิจการของโรงแรมจะเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งถือเป็นหลักประกันความมั่นใจและการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของแขกผู้เข้าพัก และผลตอบแทนการลงทุนที่สูงขึ้น

สำหรับโรงแรมที่เปิดดำเนินการกิจการอยู่แล้ว พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ สามารถเข้าไปปรับปรุงสภาพของตัวโรงแรม เพิ่มประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน และเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สิน ด้วยแผนงานที่ออกแบบมาเพื่อการบำรุงรักษาและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของตัวโรงแรมและรีสอร์ท ด้วยการตรวจสอบดูแลสภาพและความครบถ้วนสมบูรณ์ด้านงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในส่วนของสินทรัพย์ที่จะลงทุนในโครงการ (Capital Expenditure – CAPEX)

นอกเหนือไปจากนั้น สำหรับเจ้าของและนักลงทุนที่กำลังพิจารณาการซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพโรงแรมหรือรีสอร์ท คุณทอมและทีมงานของ พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ สามารถยื่นมือเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้นำในการบริหารจัดการโครงการ ด้วยความใส่ใจและคำนึงถึงงานปฏิบัติการของธุรกิจในโรงแรมที่ดำเนินอยู่ในแต่ละวันเพื่อบริการแขกที่เข้าพักควบคู่กันไป มิให้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ทีมวิศวกรและช่างของโรงแรมสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทาง พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ จะทำหน้าที่บริหารจัดการและส่งมอบงานในส่วนของโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพโรงแรมโดยไม่เพิ่มภาระให้เกิดกับงานประจำของโรงแรม

ด้วยการดำเนินงานในฐานะบริษัทเอกชน ที่เป็นอิสระ ทำให้พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ มีความยืดหยุ่น และปรับตัวให้เข้ากับภารกิจและความท้าทายที่ลูกค้าเผชิญ เราจึงสามารถเสนอทางออกและทางเลือกที่เหมาะสมและมีความเฉพาะตัว ตอบโจทย์ของแต่ละสถานการณ์ และความต้องการของลูกค้า

คุณในฐานะเจ้าของและผู้ลงทุนในกิจการอสังหาด้านโรงแรม คุณอาจต้องการคำปรึกษาและแผนด้านกลยุทธ์ที่สามารถส่งผล และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับองค์กรและธุรกิจของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ สามารถเข้ามามีบทบาทในการให้คำปรึกษาและวางแผน เพื่อช่วยคุณค้นหา ทำความเข้าใจ และบริหารจัดการ อุปสรรค ความท้าทาย และโอกาสต่างๆ เราเชื่อมั่นว่าคำปรึกษาที่ดี ย่อมนำไปสู่ทางออกและการตัดสินใจที่ดี

สร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกับพีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นอิสระ  รับข้อมูลความรู้ของตลาดที่รอบด้านจากทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและการลงทุนของคุณ กับเราวันนี้

ติดต่อ คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร (ทอม) ทางอีเมล tom@PCLho.com หรือโทร  +662 694 2299